Днес ще сме на сериозна тема, която лично ме вълнува, така че ако трябва си водете записки: Има моменти в живота, когато спешно имаме нужда от свежи парични средства и това се среща много често за жалост. Не всеки е подготвен и има скътани пари в брой, така, че кандидатстването за кредит не е нещо, което не може да се случи.

Вече, не само банките могат да предоставят на кандидат кредитополучателите кредит, такъв можете да вземете и от небанкови институции. Ако банките ви откажат заем, който се дължи на каквито и да е причини, то алтернативните кредитни компании са в състояние да финансират лицето, кандидатствало за кредит и да му отпуснат необходимите пари на заем. Банките, естествено, са крупните играчи на пазара на кредитиране, но не са единствените, а и все повече остават в сянката на гъвкавите си конкуренти.

Пари на заем срещу записна заповед може законно да получите от частни лица и небанкови организации. Раздаването на такива заеми е, законно и не нарушава никакви наказателни закони. По този начин частните кредитори също са защитени, както и банките с процентна ставка. Естествено, да заемете пари на заем само чрез записна заповед може, но бъдете внимателни.

Преди да пристъпите към кандидатстване за пари на заем е нужно, да намерите подходящ кредитор, както и да уговорите с него всички подробности по настоящия заем. Първо трябва да се уточни големината на кредита, срока на неговото връщане, как ще се извършват погашенията и не на последно място – лихвата по заема. Бъдете наясно, че устното споразумение тук няма сила, а важни са подписаните нужни документи придружаващи записната заповед.
Това може да бъде стандартно оформена бланка, където са посочени условията на усвояване на кредита. Има готови екземпляри – варианти, които се предлагат на кандидата за заем, където се попълват личните му данни, големина на кредита, срок на връщане и условията на усвояване на сумата. Наличието на подписания документ дава възможност на кредитора да защити своите права в съда, ако кредитополучателят не може да върне в срок своя заем.

Leave a Reply