За търговията

Търговията не е само продаване, тя си е и отношение към клиента. Особено в специализирани магазини. Веднага обяснявам какво точно имам предвид. Отивам вчера до […]