Бърборковци

Има хора, които говорят изключително много. На всякакви теми и по всякакви причини. Понякога е доста досадно дори да се опитваме да ги слушаме, камо […]

Моделът 70-20-10

Наскоро научих нещо много любопитно. Предполагам, всички сте чували терминът вербална комуникация и знаете какво означава той. Не се съм експерт, но ще перифразирам, това […]