И ето, едва започнал да водя своя личен блог пълен с моите реакции в различните житейски ситуации и вече имам първият пресен пример. Следователно започваме с блогването и дано да успеем да си синхронизираме часовниците, относно различните действия и различните реакции.

Ще започна отдалече – винаги, когато се прибирам от работа, се качвам в колата и си пускам музика много силно, защото това е моят начин да релаксирам. Та прибирам се вчера от работа и съм спрял на един светофар. Не щеш ли е светнало зелено, но тъй като вечер съм много уморен и разсеян не съм забелязал. А от високата музика не съм чул как колата зад мен ми е свирнала. По едно време виждам един обезумял мъж на стъклото ми. Намалям музиката, свалям прозореца и съвсем човешки го питам какво се е случило. А той като започна да вика, като полудял! Как реагирах аз ли? Вдигнах прозореца, включих на първа и спокойно потеглих като го оставих да се накрещи на воля. Вие как щяхте да постъпите?

Leave a Reply