brainКакто мускулите, така и умът може да бъде трениран, развиван и усъвършенстван. Питате се как ли ? Отговора е много лесен – чрез четенето и получаването на информация ежедневно. Смятам, че всеки човек може да го постигне това, стига да положи поне малко усилия и да най-вече да има желание за това. Когато всекидневно извършвате едни и същи действия и не получавате нова информация, Вашия мозък е в застой. Колкото по-дълго стои в такава фаза, толкова по-мързелив става той. След време мисля, че това би оказало голямо влияние върху трезвия ум. Сега поне в днешно време, да получиш информация за дадено нещо или изобщо някаква е много лесно. Не е както едно време да няма източници на такава и човек да се сдобива трудно. В момента има най-малко 3 начина, които всъщност са и най-разпространените. На първо място несъмнено е Интернет пространството. То е толкова необятно и пълно с информация, че не би ви стигнал един живот да я изчетете. На второ място са медиите – телевизията и вестниците, от който пък може да се снабдим с актуалната за деня, а и не само информация. Тя също не по-малко спомага за това да бъдем в час за случващото се у нас и ни кара да раздвижим сивото си вещество. Третото средство за достъп до информация са книгите. Без значение дали са на електронен или на хартиен носител, те са богати на информация, която ние определяме за каква цел ще бъде. Дали да се образоваме, да се забавляваме или да се научим да готвим. При такъв богат избор от източници на полезна информация, която да ни послужи за тренировка на нашия ум, смятам че няма място за оправдание и всеки трябва да се захваща за упражненията.

Leave a Reply