Стандарти

За отправна точка днес ще използвам една ветеринарна драма. Иначе заключенията ми ще са по-скоро за хуманната медицина. Приятелка, която има много възрастна и изключително […]