Комуникациите

Комуникациите днес са се развили доста и възможностите, които предлагат новите технологии улесняват хората като мен например, които обичат да приказват. Аз имам доста приятели, […]

Жените

Бях се замислил наскоро над въпроса за жените. И по скоро какво искат те, та все са недоволни и все мрънкат за нещо. Да си […]