Що е то съдба ?

Както съм казвал не веднъж всеки човек е уникален и всеки има различна гледна точка по даден проблем, въпрос, както и собствено мнение. Предполагам няма […]