Думите

Има една български народен израз – дума дупка не прави. Може би това е единствената народна мъдрост, с която не мога да се съглася. Ама […]