Фокус

Отне ми целият ми живот да разбера колко е важен фокусът! Без фокус не правим нищо. Да, извършваме много действия, или поне така си мислим, […]

Що е то съдба ?

Както съм казвал не веднъж всеки човек е уникален и всеки има различна гледна точка по даден проблем, въпрос, както и собствено мнение. Предполагам няма […]