Медии и изкуство

Живеем във времена на технологичен подем, на информационното общество и на глобалното село. Отвсякъде сме залети с неспиращи потоци данни за случващото се по света. […]

Моделът 70-20-10

Наскоро научих нещо много любопитно. Предполагам, всички сте чували терминът вербална комуникация и знаете какво означава той. Не се съм експерт, но ще перифразирам, това […]