antikvПромените в Наказателния кодекс относно културните ценности бяха остро разкритикувани от колекционери, антиквари, хора на изкуството и обикновени хора. Според поправките, ще се налагат сурови наказания (до 15хил. лв. глоба и до 6г. затвор) при липса на регистрация на културна ценност, като за такава, според сегашното законодателство се приема всеки предмет на възраст над 50 години.

Светльо Кантарджиев, основател на фондация за опазване на културното наследство и член на Съюза на колекционерите, също разкритикува промените в закона.  Според него задължителният режим на регистрация, неяснотата около това какво се приема за „културна ценност“ и суровите наказания ще направят десетки хиляди обикновени хора престъпници. На практика всеки, който притежава каквото и да било над тази възраст, ще е задължен да го регистрира. Според Кантарджиев, Държавата трябва ясно да разграничи и да определи праг на стойността на предметите, които да подлежат на задължителна регистрация и идентификация. В противен случай, голяма част от собствениците биха предпочели да унищожат свои старинни предмети, отколкото да се заемат с процеса по идентификация и регистрация, немалка е вероятността и съдилищата да се задръстят с дела за предмети с прекалено ниска културна стойност.

Дори сега има дела, в които обектът на преследването е с по-ниска стойност, отколкото разноските по делото за експертна оценка и др. Държавата трябва да полага усилия по опазването на предмети-лична собственост с висока културна стойност, но по много по-ясен и справедлив регламент, категоричен е колекционерът.

Leave a Reply