Днес ще ви говоря за философия или по-точно за философията на питагорейците, числата и как тази теория се обвързва с днешната ни действително. Ще ви обясня защо любимите ми хлябове от Хлебозавод Елиаз – Горубляне се свързват с единицата и тройката, кой е мистичният символ на здравето и живота, с коя цифра се обозначава висшата хармония и други интересни неща. Тъй като от край време проявявам любителски интерес към числата и нумерологията, надявам се да бъда изчерпателен и интересен.

Започвам със следното: „Всичко е число.“

numerolagy-pitagor-eliaz

Това е основният закон, към който се е придържал древният философ Питагор. Според историческите сведения той е роден на о-в Самос и живял през VI в. пр.н.е. В превод името му означавало „онзи, който убеждава тълпата“ и по всичко личи, че е изпълнил предначертаната му съдба. Питагор имал много последователи и самият той станал основоположник на школата на питагорейците. Според него в началото на всичко стояли числата, а феноменалният свят идва след тях. Всичко можело да се представи под формата на числа, защото те и хармонията са в основата на всичко. Каквото и да е в природата бива подчинено на числата и може да бъде измерено посредством тях. Светът, строежът му и неговите закономерности се опознавали, като преди това се добие знание за управляващите света числа. Властната им сила присъства във всички занаяти и изкуства. Смятало се, че същината на всичко са числата!

Ето какви били възгледите на древните за всяко едно от тях:

0 (нула) – това е началният етап от формирането на божественото. Тук важи максимата „всичко и нищо“.

1 (едно) –единственото андрогенно число. То съвместява мъжкото и женското начало, началото и края, основополагащ принцип, върху който се градят останалите цифри. Единицата се асоциира със Слънцето и се отъждествява с Огъня, а аз неизменно я свързвам и с благините, които Слънцето ни подарява. Такива са златните житни култури и хлябът, който приготвяме тях. Не са много местата, на които можете да си намерите истинска храна, затова ви препоръчвам Слънчевия хляб със 100% лимец на хлебозавод Горубляне – Елиаз. Той е такъв тип пълноценна и истинска храна, която да поставим като основополагащ принцип в хранителните си навици. Свързвам хлябът на фирма Елиаз с единицата, защото заедно със солта са вечните храни, на които хората за разчитали. Свързвам го също със светлината и изначалната сила.

eliaz-hlqb-s-limec-hlebozavod-gorublyane

2 (дуада) – това е числото, което изобразява двойствеността и първото съприкосновение на духа с материята. Изразява се чрез различни антагонистични двойки от типа ин-ян, добро-зло, небе-земя, ден-нощ и др. Тъй като дуадата не приема хармонията, тя е временна и обречена на забвение.

3 (триада) –ако дуадата изобразява съприкосновението между духовното и материалното, тук вече говорим за реална взаимовръзка помежду им. Такава, при която те се съединяват и се създава трета сила. Тя има начало, среда и край. Така например мъжът и жената се сливат не само на физическо, но и на духовно ниво, за да се роди един нов човек като резултат от тяхната любов. Този нов човек в началото е малко бебе, после става зрял възрастен и накрая навлиза в етап на преклонна старост. Това не е единственият пример. Всичко триизмерно около нас е в резултат на триадата. И не говорим за ежедневни форми като тези на дървото пред блока, цветето в саксията, хляба на фирма Елиаз и чашата с кафе до компютъра. Най-висшето проявление на триадата е същността на околния ни свят под формата на земя-небе-вода. В различните религии също е лесно да се открие триадата, като в християнството тя се крие в божествената тройка на Бог-Отец, Бог-Син и Бог-Свети.

4 (тетрада) – тя символизира Бог.Интересното при нея е, че сборът на цифрите, от които е съставена, образува декадата 10=1+2+3+4. Според Питагор душата на човек се стои от тетрадата: ум, мнение, чувство, наука. С това число се свързват също 4-те елемента в природата, 4-те посоки на света, 4-те евангелия в Библията.

5 (пет) – символ на одухотвореност, живот, съдба, чувственост и емоции. Визуалните символи, които свързваме с петицата, са пентаграмата и петоъгълника, включващи в себе си златното сечение. Това е Числото на Човека! Вгледайте се картината на Леонардо да Винчи -Витрувианския човек – и ще се убедите.

6 (хексада) – Центърът на света, символ на петолъчата звезда с Бог в центъра й. Това е числото на хармонията и красотата и хармонията между мъжкото и женското начало. Състои се от два наложени един върху друг триъгълника, образуващи хексаграм. Хексадата се свързва и с 4-те посоки на света, като към тях прибавим небето горе и земята долу.

7 (хептада) – това е числото на мистиците… образува се от сбора на триадата и тетрадата и заради това се тълкува като съединяване на човека с божественото. Ако се замислим, ще установим, че хептидата се среща много често в нашето ежедневие – 7 са дните от седмицата, 7 цвята има дъгата, 7 са човешките грехове и т.н.

adameveinhands

8 (октада) –числото, което олицетворява знанието на законите на Вселената. Свързва се с осемте заповеди на Буда, а тайната на тази цифра е вечното и непрекъснато движение по спирала, което неизменно и постоянно се осъществява във Вселената.

9 (енеада) – означава висша хармония. Това е безгранично и ограничено число едновременно. От една страна, събира всички цифри в себе си, но от друга след него е безкрайното 10. Питайгорейците възприемат и 9-та като несъвършена, защото й липсвала единица до декадата.

10 (декада) – за Питагор и неговите последователи това е най-съвършеното число, защото се образува от събирането на първите 4 числа и съдържа в себе си 1 и 0.

Спирам до тук с учението на Питагор, защото той самият смятал само числата от 1 д 9 за изходни. Всички следващи се образуват от тях и е достатъчно да се изучат само едноцифрените, за да се добие знание и за останалите.

Leave a Reply