Сократ, Аристотел, Платон, Софокъл, Емпедокъл и много, много други древни мислители като тях… Помните ли ги? Едно време учихме за тях, изучавахме техните учения и философски школи, наследството им. Спомням си, че преди време ми беше много интересно да чета произведенията им и да размишлявам над възгледите за живота на хора, живели толкова векове преди нас.

Спомням си Платон например, който бил ученик на известния Сократ и в много от т.нар. си диалози Платон използва именно учителя си като свой въображаем събеседник, с когото обсъжда важни теми. Най-отчетливо помня Платон с учението му за т.нар. “идеи” и за това как ние не виждаме реално света около себе си. Тази идеи бяха много интересно пресъздадени в Мита за пещерата в един от диалозите на известния философ. В него Платон разказва следното: В една пещера били приковани затворници. На странична пътека до тях горял огън и минавали хора, които носили със себе си или на главите си различни предмети. Затворниците виждали само отраженията на съответните хора, животни и всичко останало. Виждали само техните сенки без реално да знаят, че това са сенки и поради тази причина ги възприемали като реални форми, понеже друга алтернатива не им била позната… докато един от тях не се откъснал от оковите си не видял истинския свят!

plato-cave

Между другото Платон също имал много известен ученик – Аристотел. И него го помните, нали? Той е оставил множество трудове след себе си, макар твърде малко от тях да са достигнали до нас. Винаги ме е изумявала полярността във възгледите на Платон и Аристотел. Докато първият говорел основно в диалози, вторият пишел подробни съчинения и текстове. Аристотел ни е завещал научни трудове в почти всички области на знанието, които са подробно и старателно написани. Чували ли сте например за неговата „Метафизика“, „Поетика“ и „Политика”? Това са само най-известните му съчинения, има и други.

Интересно е да се проследят противоположните възгледи на Платон и Аристотел за важни теми като държавата, семейството, изкуството, душата и т.н. Спомням си например, че за Платон изкуството беше нещо вредно, защото на сцената хората се преструват и играят сцени, които са нереални. Това било лош пример за примерните граждани… Подоен възглед никога не ми е допадал, но е интересно да се види чужда гледна точка. Нали?

Leave a Reply