“Магия” има много и различни определения и тълкувания на понятието, но вероятно най-разпространено в литературата е разбирането за Магията като за  наука и изкуство за предизвикване на промени в съзнанието в съответствие с волята. Според една друга дефиниция магията представлява  умение за създаване на желаните ефекти, контролиране на събитията с помощта на действия, ритуали и церемониали, оказващи влияние върху естествените и свръхестествените сили на човека и не само. Думата произхожда от латинския и буквално в превод означава обреди и ритуали. Има много известни илюзионисти, които са ни спирали дъха множество пъти и също толкова пъти сме оставали безмълвни. И често сме си задавали въпроса реално ли е всичко това, как става. Гледал съм доста предавания, за това, как се правят всички трикове и илюзии и да си призная чесно, съм оставал  без думи, какво ли не ражда човещкото съзнание. Чел съм,  че магията се дели на два типа-теоретична и практична. Практичната се занимава с човешките сили. Някои хора са склонни да допуснат съществуването на невидим свят, но не притежават знанието и умението да се свържат с него. Именно технологията за манипулиране на невидимия свят е предмет на изкуството на магията. Съгласно окултните разбирания невидимият свят ни се разкрива такъв, какъвто ние го възприемаме. Ако сме сигурни, че той подлежи на промяна, ние можем да го променим. Магия ли е всичко, което ни заобикаля…

Leave a Reply