latin-translation-phraseКой е най-известния латински израз, за който се сещате. На мен мигновено в съзнанието ми изскачат думите Vox populi vox Dei, което означава Глас народен-Глас божи. Но това е при мен, сигурен съм, че на вас ви е хрумнало нещо друго. Също така съм убеден, че има много латински изрази, за които няма да се сетите без малко помощ. Затова реших да изведа някои от тях в списък. Предоставям ви го най-сърдечно с надеждата да ви бъде полезен:

А priori – предварително, преди да си опитал или независимо от опита, без проверка

Ad exemplum  – по образец, за пример;

Ad hoc – за това, за тази цел, за конкретния случай

Ad litteram – дословно, буквално

Alma mater – майка, която е откърмила; с това прозвище е известен и Софийският университет у нас

Bis – два пъти, повторно

De facto – фактически, на практика, на база на фактите

Dictum-factum – има много хубав български превод, а именно: речено-сторено

Ще се огранича с тези, за да може наистина да ги запомните и да ги използвате. Все пак става дума за латински език, той е авторитетен, труден, престижно е да го владееш, но на практика не е необходимо. Достатъчни са ти само няколко думи, с които да изпъкнеш. А ако все пак искате още няколко примера, вгледайте с в изображението над текста, ще ги откриете там 😉

Leave a Reply