Какво представляват колекторските компании и защо са ни необходими?

Тъй като имам икономическо образование, ми се иска да направя кратък анализ по темата за ролята им.

Към днешна дата най-голямата колекторска фирма в България е ЕОС Матрикс.

Но да започнем по същество. Възможно е да имате вече изградено мнение, на базата на някой ваш познат или приятел, което да не е актуално и да е претърпяло множество интерпретации, които да ви създават недотолкова реалистично впечатление.

За да имате обективна преценка, ще напиша посланието си абсолютно безпристрастно, защото повечето от вас, които четат тази статия, най-вероятно вече имат някакво отношение и им е необходима ясна информация.

Преди да започна ще вметна, че обобщението, което ще направя, се отнася само за професионални колекторски агенции, с кристално ясна дейност, които имат дългогодишен опит и изградено име.

Какви са техните цели?

Всяка колекторска агенция има две основни цели – да възстанови просрочените вземания, чрез което спомага за подобряване на ликвидността в бизнеса, както и да запази добрите взаимоотношения на своя клиент с неговите клиенти. Задачата не е лесна, но агенциите имат все по-добри резултати, което кара бизнесът да се обръща все по-често към тях за помощ и да подбира сериозни партньори с добри практики в областта.

Защо бизнесът избира услугите на колекторските фирми?

Събирането на просрочени вземания е сериозен ангажимент, който изисква много време и усилия. Ако бизнесът ги отделя, ще изгуби фокуса върху своята основна дейност и ще забави развитието си.

Собственик сте на компания с международна дейност и съответно – международни дългове?

Фирмата ЕОС Матрикс предлага събиране на вземания в над 180 държави.

Какви ще са Вашите предимства? Ще имате представител на място, който говори съответния език и е запознат със законодателството, с националните и културни особености. Това е един от немалкото примери за ползите от професионалната работа по събиране на вземания.

По какъв начин протича процесът по събиране на вземания?

Контактът с клиентите, забавили плащанията си, се осъществява чрез телефонни обаждания и писмена кореспонденция, чрез електронна поща и текстови съобщения. Доказаните професионални колекторски компании в бранша, работят по събиране на вземания, дължими както от физически, така и от юридически лица.

Колекторска фирма се е свързала с вас? Защо?

Отговорът е лесен. Вероятно сте използвали продукт или услуга и сте забравили за плащането си или просто сте били възпрепятствани. Това, което ще направи колекторската фирма, е да ви помогне да  намерите подходящ начин да върнете дълга си и да се освободите от този ангажимент.