През последните десетилетия делът на информационните и комуникационните технологии значително се увеличи. Днес те са толкова преплетени с ежедневните ни дейности, че даже не ги забелязваме. Но това не означава, че и планетата Земя не отчита тяхната дейност.

Не искам да звуча като някой природозащитник, но няма как да не отбележа постоянно нарастващото влияние ИТ секторът върху природата. На една от последните статистките, на които попаднах за 2020 година, когато те се използваха още по-учестено, резултатите не са положителни. Или казано с цифри, в момента те отделят около 4% от вредните въглеродни емисии на планетата.

Сама по себе си стойността не изглежда чак толкова висока. Но е факт, че почти се е удвоила само за няколко години. И със сегашната си стойност се изравнява с въглеродните емисии, отделяни от авиацията. Всички знаем какви глобални кампании се предприемат срещи намаленото на полетите заради това тяхно действие.

Но при ИТ сектора се оказва, че не замърсява само при използването на технологии, но и при целия производствен процес. А за мен е и след това, защото какво се случва със счупените технологии – нека си признаем, рядко се рециклират. Поради всички тези причини в момента започва да се гледа и на комуникационните и информационните компании като на големи замърсители.

Дали обаче предприемането на стратегия по минимизиране въглеродния отпечатък от тях е политически рентабилно, не се знае. Затова и е мъгляво дали да очакваме скоро нови законопроекти, които да влязат в сила и за тези компании. Факт е, че вече се говори по темата и скоро защитните организации ще предприемат действия.