doctor

Едно от най-важните знания, които да придобием навреме, е да изясним си правата, с които разполагаме. Защото, ако не ги познаваме, няма да можем да ги отстояваме. А не ги ли отстояваме, ще изпуснем контрол над живота си. Всеки от нас има определени права като гражданин на България (или друга страна), като потребител, като здравно осигурено лице, студент, (не)пълнолетен гражданин, нает служител и т.н. Може би е непосилно да знаем абсолютно всички права, с които разполагаме, но винаги можем да се информираме за някои от тях при необходимост. Информация може да намерите в различни онлайн и неонлайн ресурси, така че нужна е само доза самоинициатива.

Ето едно от законните ви права, което директно можете да изисквате да ви бъде спазено. Всяка година личният ви лекар е длъжен да ви прави т.нар. годишно профилактично изследване. То включва взимане на кръв, изготвяне на кардиограма и измерване на кръвно налягане. Не е кой знае какво, но с оглед на това, че ви се полага по право, защо да не го направите. Така или иначе мисля, че лекарите са длъжни да попълват резултатите от изследванията и ако ние не отидем да ни ги направят лично, то за всеки един от нас ще бъдат попълнени фалшиви данни. Съвестните лични лекари напомнят и викат своите пациенти, за да им направят изследванията, но има и такива, които се преструват на “приятно разсеяни”. Миналата година аз си смених GP-то и за първи път ми направиха качествени годишни изследвания. Предишният ми лекар, при когото бях записан от десетина години, не е споменал дори веднъж за подобна профилактика. Ако и вашият е толкова мълчалив, може би е по-добре да го попитате директно. В крайна сметка става дума за собственото ви здраве 😉

Leave a Reply