Много от мисловните грешки, които хората описват, са отчасти резултат от емоционално разсъждаване, какъвто е например случаят на Ед , чиято склонност да омаловажава по-положителни страни на нещата идвала от крайно негативно отношение, което имал към сценичните си изяви.

Когато се борите с фалшивите мозъчни съобщения, не вярвайте на всичко, което мислите или чувствате. Както вече многократно видяхте, това активира фалшивите мозъчни съобщения, а не е реакция на реална опасност или знак, че наистина нещо не е наред с вас. Тогава измамният мисловен процес в главата ви представлява нещо подобно: „Щом се чувствам така, нещо трябва да не е наред с мен или със света около мен.“ По този начин, когато не оправдавате собствените си завишени и неразумни очаквания към себе си, вие имате неприятни усещания, които ви карат да вярвате, че нещо не е наред. Това води до нездравословно и ирационално поведение, за което няма реални основания в заобикалящата ви действителност.

Изходът е да се постараете да забелязвате кога сте на път да направите нещо само заради начинът, по който се чувствате, а не заради това, че е най-доброто за вас. Ако установите, че си имате работа с фалшиво мозъчно съобщение и се каните да действате по нездравословен начин, незабавно преназовете и преформулирайте тези усещания, а после се префокусирайте върху здравословно, конструктивно поведение.