phone

Не малко хора могат да изпаднат в недоумение в подобна ситуация: дължите пари на банка, но ви се обажда друга фирма, която се представя за колекторска агенция и държи да изплатите задължението си към нея. Въпросът, който възниква е защо банката не се е свързала с вас и ако изплатите дълга си на тази фирма, ще трябва ли след това да го изплащате и на банката?

През последните години у нас функционират не една колекторски компании, които направиха истинска революция в събирането на вземания. Работят в сътрудничество с фирмите, които не могат да сформират вътрешни екипи, за да осъществяват контакти с длъжниците си. Други пък се занимават с изкупуване на дългове и веднага освобождават кредитора от несъбраните дългове. Пример за такава фирма е немската ЕОС Матрикс.

А сега малко по-конкретно по назования въпрос. Прехвърлянето на дълг се осъществява с договор за цесия. Това означава, че банката е прехвърлила задължението с прилежащите му лихви и такси на цесионера. Следователно вече няма да сте длъжник към кредитната институция, а към новият си кредитор – колектора. Принципно, по законов ред, банката е задължена да ви уведоми за договора. Ако обаче не го е направила – не чакайте. Свържете се първо с нея и след първия разговор с лицето, представящо се за служител на колектора, издирете официалния телефон на компанията в мрежата и проверете дали името ви е в тяхната база данни.

Защо фирмите избират колектори като ЕОС?
Колекториските агенции работят за по-бързото събиране на задълженията и подобряват ликвидността на компанията.

Защо банката не ме е попитала дали искам да сменя кредитора си?
Ако задължението ви е просрочено, банката има право да го прехвърли без да съгласува това с вас, тъй като вие не сте спазили задълженията си по договора за кредит. Самият дълг не се променя с прехвърлянето, а само задължението ви за изплащане преминава към новия кредитор.

Leave a Reply