How-does-solar-energy-work1Още от древни времена съществуват технологии за запазване на слънчева енергия. Тя е възобновяема, така че би ни помогнала да разрешим някои от проблемите на съвременното общество по един безвреден за околната среда начин. Например енергията от слънцето може да замени изкопаемите горива, които използваме като метод за отопление. Когато ги изгаряме, се освобождава въглероден диоксид – един от парниковите газове, който е сред виновниците за глобалното затопляне.

Слънчевата енергия може да бъде усвоена, преобразувана и разпределена. В момента съвременните слънчево-енергийни технологии са стигнали толкова далеч, че могат да донесат само позитиви в дългосрочен план. Крайният резултат от използването им ще доведе до намаляване за замърсяването на въздуха, получаване на безкраен източник на енергия, забавяне хода на климатичните промени, намалено използване на изкопаеми горива. В световен мащаб слънчевата енергия се превръща в най-бързоразвиващият се източник на енергия.

Не можем да подминем и слънчевата енергия, превърната в електроенергия. Схващането, че тя е твърде скъпа вече не е актуално, защото цената й пада с всеки изминал ден, поне в по-развитите страни, където хората все повече я използват като заместител на конвенционалното електричество.

Като се замислим, защо да използваме нещо, което вреди на Земята, а чрез нея и на нас, когато може да го избегнем. Всичките тези атомни електроцентрали, бензини, въглища и природен газ, с които толкова много сме свикнали, могат да бъдат заместени от енергията, която слънцето ни дава безвъзмездно. Може би някой ден и това ще стане, дано да не е твърде късно обаче.

Leave a Reply